Изберете страница

СТАНДАРТНИ ПРОЦЕДУРИ

Resources: Toronto Video Atlas of Liver, Pancreas and Transplant Surgery
Чернодробна трансплантация: Жив донор висока лява хепатектомия

Чернодробна трансплантация: Жив донор висока лява хепатектомия

Чернодробна трансплантация: Жив донор на десен лоб (реципиент)

Чернодробна трансплантация: Жив донор на десен лоб (реципиент)

Панкреато-дуоденектомия (Операция по Уипъл)

Панкреато-дуоденектомия (Операция по Уипъл)

Чернодробна трансплантация: Лява латерална хепатектомия при жив донор (донор)

Чернодробна трансплантация: Лява латерална хепатектомия при жив донор (донор)

Чернодробна трансплантация: Задна долна секторална резекция при жив донор (донор)

Чернодробна трансплантация: Задна долна секторална резекция при жив донор (донор)

Стандартна лява хепатектомия

Стандартна лява хепатектомия

Чернодробна трансплантация: Дясна хепатектомия при жив донор (донор)

Чернодробна трансплантация: Дясна хепатектомия при жив донор (донор)

Стандартна дясна хепатектомия с портална венозна емболизация

Стандартна дясна хепатектомия с портална венозна емболизация

Резекция на киста на холедоха тип I

Резекция на киста на холедоха тип I

Тотална панкреатектомия

Тотална панкреатектомия

Трансплантация на черен дроб: реципиент в детска възраст на ляв латерален чернодробен лоб

Трансплантация на черен дроб: реципиент в детска възраст на ляв латерален чернодробен лоб

Панкреатодуоденектомия (операция по Уипъл)

Панкреатодуоденектомия (операция по Уипъл)

Сегментна I/ IV мезохепатектомия

Сегментна I/ IV мезохепатектомия

Сегментна резекция на IVa и VIII сегмент при хепатоцелуларен карцином

Сегментна резекция на IVa и VIII сегмент при хепатоцелуларен карцином

Изолирана трансплантация на черва

Изолирана трансплантация на черва

Синхронна трансплантация на панреас и бъбрек

Синхронна трансплантация на панреас и бъбрек

КОМПЛЕКСНИ ПРОЦЕДУРИ

ЛАПАРОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ

ОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ