Изберете страница

История на Първа клиника по хирургия

от | дек. 6, 2015

DSC_0734Първа Клиника по хирургия започва своето съществуване със създаването на Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести през 1961 г. на базата на хирургическото отделение на ОРКБ-Варна. Основател и първи ръководител е доц. д-р Петър Алтънков, от 1969 г. катедрата се ръководи от проф. д-р Тотю Андреев. В Клиниката първоначално се оформят следните звена:

  • Клиника по стомашно-чревна хирургия със Сектор по изгаряния и пластика
  • Клиника по проктология, 
  • Клиника по детска хирургия 
  • Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.
Клиниката по стомашно-чревна хирургия, ръководена от доц. д-р Т. Тодоров, заедно със Сектора по изгаряния и пластика, е учредена през 1973 г. и ръководена последователно от доц. д-р Гр. Григоров, доц. д-р Т. Тодоров и доц. д-р Г. Георгиев, които по-късно стават професори. В нея работят асистентите: д-р Л. Пашев, д-р К. Трошев, д-р Т. Темелков, д-р М. Божков и д-р Д. Добрев. Първите двама са създали модерна база за изгаряния и пластична хирургия на територията на Военна болница – Варна.
Клиниката по колопроктология е създадена като сектор през 1983 г. По-късно е обособена като самостоятелна клиника и е единствена по рода си в страната. Неин ръководител е доц. д-р Т. Темелков, който работи с колегите си д-р М. Божков и д-р Р. Хубенов.
През 1968 г. като ординатор в хирургичното отделение на Окръжна болница – Варна постъпва д-р Темелко t-temelkovТемелков. Той едновременно е хоноруван асистент. От избирането му за редовен асистент през 1973 г. последователно той заема ръководни постове, като ръководител Сектор по проктология (1976), зав. Клиника по колопроктология и ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия (1988). Хабилитиран е за доцент през 1981 и за професор- 1987 г. Бил е зам. ректор 1987- 1990 и ректор 1999- 2002. Кандидатската му дисертация е на тема: “Хирургическо лечение на хемороидалната болест” с ръководители проф. А. Стойчев и проф. Т. Тодоров. Докторска дисертация на тема: “Пластични и реконструктивни операции на аналния сфинктерен апарат”. Под негово ръководство са защитени две дисертации, една от тях на проф. д-р Красимир Иванов, настоящ ректор на Медицински Университет – Варна. Съавтор е на монографии и учебници от областта на стомашно-чревната, колопроктологичната, гнойносептичната, лапароскопската и онкологична хирургия. От 1991 до 1997 е бил председател на Съюза на учените във Варна, а от 2002 г. е Зам. председател на Републиканското хирургическо дружество. Почетен председател е на традиционната за Варна и Клиниката по обща и оперативна хирургия Национална конференция по колопроктология с международно участие.
 
Клиниката по детска хирургия се създава също като сектор към катедрата, а през 1970 г. прераства в Клиника по детска хирургия със завеждащ доц. д-р М. Генова и асистенти: д-р А. Шейтанов, д-р Д. Милева, д-р С. Петришки, д-р Д. Атанасова и д-р С. Симеонова. Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение се създава и ръководи през 1966 г. от д-р Власаки Власаков. То е първото извънстолично отделение за интензивна медицина.
4От 2001 г. Първа клиника по хирургия се пребазира в Университетска болница „Св. Марина”, където в началото се оборудват клиниките: ОАРИЛ, оперативно отделение, стационарни отделения по обща и оперативна хирургия, а по-късно сектор по съдова хирургия, сектор по детска хирургия и сектор по ендоскопска и миниинвазивна хирургия. Секторът по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия е създаден през 1990 г. Секторът е оборудван с ендоскопска апаратура, включваща ректосигмофиброколоноскопи, гастроскопи, бронхоскопи, холедохоскопи, нефроскоп, дуоденоскоп и ND-YAG-лазер. Извършват се диагностични изследвания на храносмилателния тракт и терапевтични миниинвазивни хирургически интервенции. От 1995 г. се осъществява миниинвазивна лапароскопска хирургия и диагностика, интраоперативна холедохоскопия с екстракция на конкременти, постоперативни папилосфинктеротомии с екстракция на конкременти и екстракция на конкременти през фистулния ход след Керов дренаж Направени са лазерни дезобструкции на обтуриращи тумори на трахеята. През последните години са внедрени и лапароскопски операции при хиатални хернии и хернии на коремната стена. 
През 2006 г. към клиниката се създава и отделение по еднодневна хирургия с включени към него кабинети по ендоскопска и миниинвазивна хирургия. Отделението по еднодневна и ендоскопска хирургия е разположено на втория етаж, разполага с 5 легла. Отделението по Еднодневна хирургия е първото отдленеие с подобна организация на работа в България, послужило като модел за създаването и на други такива структури в страната.Ендоскопско и функционално изследване на аноректалната област и дебелото и тънко черво, функционално изследване на стомаха, рН-метрия на стомаха и сфинктеротонометрия на аналната мускулатура. Ендоскопска флексибилна миниинвазивна хирургия на доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателния тракт. Секторът по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия е оборудван с ендоскопска апаратура, включваща ректосипиофиброколоноскопи, гастроскопи, бронхоскопи, холедохоскопи, нефроскоп, дуоденоскоп със ZOOM NBI режим и ND-YAG-лазер. 
Клиниката е със съвремененно ниво за преподаване и обучение на студенти от III, IV и V курс, стажант-лекари и бакалаври по здравен мениджмънт, мед. сестри, акушерки, рентгенови лаборанти и здравни инспектори. През изминалите години клиниката  е база за обучение, специализация и усъвършенстване на млади лекари, като преподавателите й участват в държавните изпитни комисии за придобиване на специалност по хирургия. 
В Първа клиника по хирургия се извършва ускорено въвеждане на модерни интернет и интернет системи за комуникации, информационно осъвременяване на научния и учебения процес. Снабдяването с модерна апаратура, особено в операционните зали дава възможност за разширяване на обема, подобряване качеството на оперативната работа, а от там и възможности за разширяване на научните разработки. Сътрудниците на клиниката придобиват популярност чрез участия в национални и международни прояви. Обемът на извършваните оперативни интервенции обхваща цялата спешна и планова патология на стомашно-чревния тракт – хранопроводна, стомашна, чернодробна, панкреатична и жлъчна хирургия и колопроктология. Клиниката е специализирана по оперативното лечение на карцинома на хранопровода, корозивните изгаряния на хранопровода, диафрагмалните хернии и гастроезофагеалния рефлукс, бениг-нените заболявания на хранопровода, рака на стомаха, язвената болест, рефлуксната болест на стомаха, реконструктивните операции на стомаха, резекционната хирургия при метастази на черния дроб, хирургията при рака на дебелото и правото черво и неспецифичните колити, реконструктивните операции на тазовите органи и аналния сфинктерен апарат, миниинвазивната хирургия при бенигнени колоректални образувания и спешната хранопроводна, коремна и миниинвазивна лапароскопска хирургия. Клиниката разполага с ултразвуков скенер за рутинна, интраоперативна и вътрелуменна ехография и с рН-метьр за 24-часова пехаметрия на стомаха, лечение на дифузната полипоза, функционалните заболявания на колона и ректума, аналната инконтиненция, създаване на тазови чревни резервоари и всички аноректални заболявания. В клиниката има разработени собствени оперативни методи с признати две изобретения и пет рационализации.