Изберете страница

logo-procto

Добре дошли в Първа клиника по хирургия
и Катедра по обща и оперативна хирургия

·•♦•·

 В Първа Клиника по хирургия предлагаме оптимално разрешаване на Вашите здравни проблеми в нашите отделения по коремна, детска, еднодневна и миниинвазивна хирургия. В нашето диагностично звено може да получите точна и надеждна информация за Вашите заболявания, както и възможните решения. Клиниката разполага с 45 легла, разположени на два етажа – 6-ти и 2-ри в Университетска болница „Св. Марина“. Извършва се ускорено въвеждане на модерни интернет и интранет системи за комуникации, информационно осъвременяване на научния и учебния процес.

Ние предоставяме професионална помощ в пълен обем за следните групи заболявания:

logo-procto

toronto-logo

Катедра по ООХ

Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести е основана през 1961 г. на базата на хирургическото отделение на ОРКБ-Варна. Основател и първи ръководител е доц. д-р Петър Алтънков

Първа клиника по хирургия

Първа Клиника по хирургия започва своето съществуване със създаването на Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести през 1961 г. на базата на хирургическото отделение на ОРКБ-Варна.

Операционни зали

Отделението по обща и оперативна хирургия разполага с модерна база и технологии в крак с времето, благодарение на които се правят ежедневно животоспасяващи операции.

logo-procto

logo-procto