Изберете страница

Роботизирана система da Vinci Xi

Първата робот-асистирана хирургична интервенция в морската столица бе извършена от проф. д-р Красимир Иванов.

logo-procto

Добре дошли в Първа клиника по хирургия
и Катедра по обща и оперативна хирургия

·•♦•·

 В Първа Клиника по хирургия предлагаме оптимално разрешаване на Вашите здравни проблеми в нашите отделения по коремна, детска, еднодневна и миниинвазивна хирургия. В нашето диагностично звено може да получите точна и надеждна информация за Вашите заболявания, както и възможните решения. Клиниката разполага с 45 легла, разположени на два етажа – 6-ти и 2-ри в Университетска болница „Св. Марина“. Извършва се ускорено въвеждане на модерни интернет и интранет системи за комуникации, информационно осъвременяване на научния и учебния процес.

Ние предоставяме професионална помощ в пълен обем за следните групи заболявания:

Клиниката е оборудвана с най-ново поколение роботизирана система  da Vinci Xi

·•♦•·

В университетската болница е инсталиран последният модел четвърта генерация робот Da Vinci Xi, който позволява да се извършват всички видове операции в коремната и торакалната хирургия, в урологията и гинекологията. Това е най-модерната роботизирана система в България, която позволява да се използват последните генерации хирургичен инструментариум, чрез който се извършват изключително елегантни и щадящи пациента операции, гарантиращи неговото бързо възстановяване с минимална травма и болка и следоперативен контрол.

Екипите, ръководени от проф. д-р Красимир Иванов, са преминали обучение във водещи европейски клиники и имат амбицията да се превърнат в център за подготовка на висококвалифицирани лекари за роботизирана хирургия.

logo-procto

toronto-logo

Катедра по ООХ

Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести е основана през 1961 г. на базата на хирургическото отделение на ОРКБ-Варна. Основател и първи ръководител е доц. д-р Петър Алтънков

Първа клиника по хирургия

Първа Клиника по хирургия започва своето съществуване със създаването на Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести през 1961 г. на базата на хирургическото отделение на ОРКБ-Варна.

Операционни зали

Отделението по обща и оперативна хирургия разполага с модерна база и технологии в крак с времето, благодарение на които се правят ежедневно животоспасяващи операции.

logo-procto

logo-procto