Изберете страница

Научноизследователска дейност

от | дек. 6, 2015 | Катедра по обща и оперативна хирургия | 0 коментари

Най-новата история на Катедрта по обща и оперативна хирургия е свързана с активно развиване на  научнa дейност, което е и поставено като основна цел пред нейните членове.
 
Катедрата е база за различни научни разработки и проучвания. От 2007г са защитени шест дисертационни труда – четири за „доктор по медицина“ и два за „доктор на медицинските науки“. Преминали са 5 хабилитации.
 
Под егидата и организационните усилия на Катедрата по обща и оперативна хирургия се провежда през две години и традиционната Национална конференция по колопроктология с международно участие. 
 
Научната продукция на Катедрата се състои основно в разработване и докладване на нови методи на диагностика и лечение на доброкачествените и злокачествените заболявания на храносмилателния тракт и жлъчно-чернодробната система. Членове на Катедрата са активни участници на национални и международни конгреси, изнасят резултатите от своите научни разработки на научни събития в САЩ, Япония, Южна Корея, Сингапур, Египет, Румъния и повечето страни в Европа.
Основни научни направления, основно базирани на значителния опит и профила на Катедрата биват новостите в диагностиката на колоректалния рак, възможностите за откриването на раннитте ракови форми с цел подобряване резултатите от лечението, въвеждането на нови миниинвазивни методи за лечение на доброкачествени заболявания като хиатална херния и надбъбречните новообразувания. Със своята школа и опит, Катедрата се е превърнала в стандарт за продължаващо следдипломно обучение чрез провеждането на курсове, някой от тях базирани на научни методи и разработки, въведени или внедрени за първи път у нас от Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински Университет – Варна.