Изберете страница

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
 
Гр. Варна, ул. “Марин Дринов” 55
E-mail: kdivanov@abv.bg 

Биография

Красимир Димитров Иванов е роден на 10 март 1960 г. в гр. Варна, България. Завършва Висшия медицински институт във Варна през 1986 г. От 1987 до 1990 г. работи като общопрактикуващ лекар в гр. Девня. През 1990 г. той е избран за асистент в Катедрата по обща и оперативна хирургия на Висшия медицински институт-Варна. Специализира „Хирургия” (1990-1993 г.), „Онкология” (2002-2005 г.), както и „Управление на здравеопазването” (2003-2005 г.). Преминава следдипломно обучение за степен магистър по „Стопанско управление” (2003-2005 г.). През 1996 г. успешно защитава докторската си дисертация, озаглавена „Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином“. През 2001 г. е избран за доцент по хирургия. От 2004 до 2012 г. е ръководител на Катедрата по обща и оперативна хирургия към Медицински университет – Варна. Между 2001 и 2010 г. е изпълнителен директор на Университетска болница „Св. Марина”-Варна. През 2008 г. успешно защитава дисертация за придобиване на научна степен „Доктор на медицинските науки”, озаглавена „Нови насоки в диагностиката и хирургичното лечение на колоректалния карцином“. През 2009 г. е избран за професор по хирургия. В рамките на два мандата, от 2012 г.  до 2020 г. е  Ректор на Медицински университет – Варна. В рамките на тези два мандата, под негово управление, МУ-Варна се превръща в най-високотехнологичното висше учебно заведение в България, благодарение на въвеждането на дистанционното обучение чрез системата Blackboard, симулационно обучение по хирургия, оборудване на редица високотехнологични зали за обучение и лаборатории, както и много други. Той е национален консултант по хирургия в България. През 2020 г. е избран за Председател на Асоциацията на университетските болници в България.”

Изследователската му дейност обхваща различни актуални теми в областта на хирургичната онкология и по-специално – на колопроктологията, гастроентерологията и хепатологията – нови диагностични методи, включително туморни маркери, ендоректална ехография, ендоскопия, съвременна образна диагностика, сентинелни лимфни възли, лапароскопска хирургия на колоректалния карцином и колоректалните чернодробни метастази и др.

Проф. д-р Красимир Иванов е активен член на няколко български и международни научни организации – Българско хирургично дружество, Съюз на учените в България, Български лекарски съюз, Международна организация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO – International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists), Международна организация на университетските преподаватели – колоректални хирурзи (ISUCRS – International Society of University Colon and Rectal Surgeons) и др. Той е главен редактор на „Scripta Scientifica Medica” (Варна), „Варненски медицински форум” (Medical Forum of Varna) и член на редакционната колегия на българските списания „Biomedical Reviews” и „Хирургия” и на чуждестранните списания „World Journal of Gastrointestinal Surgery” и „Madridge Journal of Surgery”. Рецензент е на ръкописи, предоставени за публикуване в тези списания, както и за списаниетo „World Journal of Gastroenterology”. Заедно със своя ентусиазиран екип, той организира 14 международни конференции с международно участие по колопроктология, както и 15-ия Международен конгрес по колоректална хирургия в гр. Варна през 2017 г. Проф. д-р Красимир Иванов вече има над 350 научни публикации, между които учебници и отделни глави в монографии, издадени у нас и в чужбина, статии в български и чуждестранни научни списания и доклади в сборници от национални и международни конференции, конгреси и симпозиуми, проведени у нас и в чужбина. Неговите публикации често са цитирани в българската и чуждестранната научна литература.  Междувременно е отличен с многобройни награди за своите заслуги в България. Проф. д-р Красимир Иванов е отличен с Почетния златен знак „За заслуги към Варна” – 2015 за принос в развитието на науката и медицината. През последните години получава отличия от Българското хирургическо дружество (2008 г.), почетен знак „Български лекар”, златна значка за особени заслуги в развитието на миниинвазивната хирургия, „Мениджър на годината” на в-к „Форум Медикус”, два пъти Награда „Варна”  – през 2006 г. с екип от лекари от УМБАЛ „Св. Марина”, и през 2010 за откриването на Отделение за трансплантации от жив донор, както и награда за „Най-иновативна болница” за изключителни постижения в категорията „Комплексен подход при внедряването на информационни и комуникационни технологии”. Заслугите на проф. д-р Красимир Иванов за развитието както на медицината, здравеопазването и образованието, така и на националната култура и филмовата индустрия, му носят признание от различни български градове и институции. През 2016 г. той получава златния медал на БЧК за големи заслуги за възстановяването и провеждането на международния фестивал на червенокръстките и здравни филми. През 2017 г. проф. д-р Красимир Иванов е удостоен с наградата „За уникален принос в университетското образование по здравни грижи” от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. През тази година е отличен и като „Личност на годината” за гр. Шумен. От м. октомври 2017 г. той е носител на  званието „Почетен гражданин” на гр. Сливен за приноса му за разрастването на академичните структури в града. На 5 май 2019 г. проф. д-р Красимир Иванов е удостоен с академичното звание „Доктор хонорис кауза” на ВВМУ „Никола Вапцаров” за усилията му за реализирането на каузата за откриване на съвместна специалност „Военен лекар” между Морско училище, МУ-Варна и ВМА. Великопреславски митрополит Йоан награждава за заслуги към Варненска и Великопреславска епархия проф. Иванов с орден „Свети Апостол Андрей Първозвани”. През май 2020 г. е избран за председател на Асоциацията на университетските болници в България (АУБРБ). През същата година проф. д-р Красимир Иванов получава орден “Св. св. Кирил и Методий” с огърлие, връчен от Президентът на Република България.

Подбрани статии в чужди списания

 1. Ivanov К, Ignatov V, Petrov D, Tonev A, Zlatarov A, Nydenova B, Nedeva R, Kolev Role of virtual colonoscopy for diagnosis of colorectal tumours. Madridge J Surg. 2017 (in press).
 2. Ivanov K, Donev I. International scientific communications in the field of colorectal tumour markers. World J Gastrointest Surg. 2017;9(5):127-138.
 3. Bliznakova K, Kolev N, Buliev I, Tonev A, Encheva E, Bliznakov Z, Ivanov K. Computer aided preoperative evaluation of the residual liver volume using computed tomography images. J Digit Imaging. 2015;28(2):231-239.
 4. Yordanova G, Iotova V, Kalchev K, Ivanov K, Balev B, Kolev N, Tonev A, Oosterhuis W. Virilizing adrenal oncocytoma in a 9-year-old girl: rare neoplasm with an intriguing postoperative course. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015;28(5-6):685-690.
 5. Bliznakova K, Kolev N, Bliznakov Z, Buliev I, Tonev A, Encheva E, Ivanov K. Image processing tool promoting decision-making in liver surgery of patients with chronic kidney disease. J Software Eng Applicat. 2014;7(2):118-127.
 6. Conev NV, Donev IS, Konsoulova-Kirova AA, Chervenkov TG, Kashlov JK, Ivanov KD. Serum expression levels of miR-17, miR-21, and miR-92 as potential biomarkers for recurrence after adjuvant chemotherapy in colon cancer patients. Biosci Trends. 2015;9(6):393-401.
 7. Kolev NY, Tonev AY, Ignatov VL, Zlatarov AK, Bojkov VM, Kirilova TD, Encheva E, Ivanov K. The role of 3-D endorectal ultrasound in rectal cancer: our experience. Int Surg. 2014;99(2):106-111.
 8. Ivanov K, Kolev N, Ignatov V, Madjov R. Intraoperative sentinel lymph node mapping in patients with colorectal cancer. Hepatogastroenterology. 2009;56(89):99-105.
 9. Ivanov K, Kolev N, Tonev A, Nikolova G, Krasnaliev I, Softova E, Tonchev A. Comparative analysis of prognostic significance of molecular markers of apoptosis with clinical stage and tumor differentiation in patients with colorectal cancer: a single institute experience. Hepatogastroenterology. 2009;56(89):94-98.
 10. Ivanov K, Diacov, C. Three-dimensional endoluminal ultrasound – new staging technique in patients with rectal cancer. Dis Col Rectum. 1997;40(1):47-50.

Подбрани глави от монографии, публикувани в чужбина

 1. Ignatov V, Kolev N, Tonev A, Shterev Sht, Encheva E, Kirilova T, Teneva Ts, Ivanov K. Diagnostic modalities in colorectal cancer – endoscopy, CT and PET scanning, magnetic resonance imaging (Mri), endoluminal ultrasound and intraoperative ultrasound. In: Colorectal cancer – surgery, diagnostics and treatment. Khan JS, ed. Rijeka, InTech, 2014, 29-51.
 2. Ivanov K, Kolev N, Shterev I, Tonev A, Ignatov V, Bojkov V, Kirilova T. Adjuvant treatment in colorectal cancer. In: Colorectal cancer – surgery, diagnostics and treatment. Khan JS, ed. Rijeka, InTech, 2014, 305-328.
 3. Kolev N, Ignatov V, Tonev A, Kirilova T, Ivanov G, Zlatarov A, Ivanov K. Surgical strategies for liver metastases from colorectal cancer. In: Colorectal cancer – surgery, diagnostics and treatment. Khan JS, ed. Rijeka, InTech, 2014, 165-189.
 4. Tonev A, Kolev N, Ignatov V, Bojkov V, Kirilova T, Ivanov K. Laparoscopy in the management of colorectal cancer. In: Colorectal cancer – surgery, diagnostics and treatment. Khan JS, ed. Rijeka, InTech, 2014, 101-124.
 5. Ignatov V, Tonev A, Kolev N, Zlatarov A, Shterev Sht, Kirilova T, Ivanov K. Endoscopic submucosal dissection for early colon cancer. In: Colorectal cancer – from pathogenesis to treatment. Rodrigo L, ed. Rijeka, InTech, 2016, 165-182.
 6. Ignatov V, Tonev A, Kolev N, Zlatarov A, Shterev Sht, Petrov D, Kirilova T, Ivanov K. Laparoscopy in the management of colon cancer. In: Colorectal cancer – from pathogenesis to treatment. Rodrigo L, ed. Rijeka, InTech, 2016, 201-210.
 7. Kolev N, Ignatov V, Tonev A, Zlatarov A, Naydenova B, Ivanov G, Petrov D, Ivanov K. Simultaneous surgery for synchronous colorectal liver metastases. In: Colorectal cancer – from pathogenesis to treatment. Rodrigo L, ed. Rijeka, InTech, 2016, 257-269.
 8. Shterev I, Kolev N, Ignatov V, Tonev A, Zlatarov A, Konsoulova A, Entcheva E, Drenakova P, Ivanov K. Adjuvant treatment in colon cancer. In: Colorectal cancer – from pathogenesis to treatment. Rodrigo L, ed. Rijeka, InTech, 2016, 271-281.

 

Публикации

Научни публикации

Отворен  достъп​​

 

Членства

Проф. д-р Красимир Иванов е активен член на няколко български и международни научни организации – Българско хирургично дружество, Съюз на учените в България, Български лекарски съюз, Международна организация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите (IASGO – International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists), Международна организация на университетските преподаватели – колоректални хирурзи (ISUCRS – International Society of University Colon and Rectal Surgeons) и др.