Изберете страница
Учебната дейност включва
  • Лекционно и практическо преподаване на дисциплината „ОБЩА И ОПЕРАТИВНА ХИРУРГИЯ” за студенти III курс, факултет „медицина”
  • Лекционно и практическо преподаване на дисциплината „КЛИНИЧНА ХИРУРГИЯ” за студенти IV курс, факултет „медицина”
  • Лекционно преподаване на чуждо-езиково обучение на студенти по медицина – III и IV курс, факултет „медицина
  • Лекционно преподаване на медицински сестри, акушерки към Медицински колеж – Варна.
  • Лекционно преподаване на здравни инспектори към Медицински колеж – Варна.
  • Лекционно и практическо обучение на специализанти по обща хирургия, акушерство и гинекология.