Изберете страница

Панкреато-дуоденектомия (Операция по Уипъл)

Интрадуктална папиларна мукозна неоплазма (ИДМН) и инвазивен карцином със запазване на първи йеюнален клон на вена мезентерика супериор (SMV)