Изберете страница

Виртуална колоноскопия

от | ян. 16, 2016 | Първа клиника по хирургия | 0 коментари

Виртуална колоноскопия е най-новият и модерен 3D метод за откриване, доказване и стадиране на онкологично заболяване. Това е неинвазивен метод с висока и точна диагностична стойност. Образен метод, при който чрез скениране с компютътна томография се създава виртуален образ на дебелото черво, подобно на този образа от ФКС.

04.VCT