Изберете страница

Лапароскопска хирургия

Миниинвазивна хирургия Лапароскопска хирургия Минимално травматично оперативно лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт. Хирургия на 21 век Малка травма- големи операции. Лапароскопската хирургия е успешно приложима и се превърна в “Златен...

Роботизирана хирургия

Последно поколение роботизирана система Da Vinci Xi Хирургическата система  дава на хирургa усъвършенстван набор от инструменти, които да използва при извършване на робоT-асистирана минимално инвазивна хирургия. Медицинският университет и УМБАЛ „Св. Марина”...