Изберете страница

Разширена лява хепатектомия при авансирал Клачкинов тумор

С комплексна портална реконструкция и ин ситу студена перфузия на черния дроб