Изберете страница

Ултразвукова диагностика

от | ян. 16, 2016 | Първа клиника по хирургия | 0 коментари

Ултразвукова диагностика (Ехография) – Апаратите за ултразвукова диагностика са най-ново поколение с възможност за изследване на повърхностни и дълбоки органи. Освен за поставяне на точна диагноза, под УЗ контрол се извършват  инвазивни методи- вземане на материал за биопсия, поставяне на перкутанни дренажи, доплерово изследване на съдовенете.  Благодарение на допълнителния 3D трансдюсер, чрез който се осъществява представяне на 3D образ на тъканите, даващо възможност за по-доброто диагностициране и определяне на авансирането на новообразуванията. 

05.3Deho 06.3Deho