Изберете страница

Минимално инвазивна хирургия

Роботизирана хирургия

Последно поколение роботизирана система Da Vinci XiХирургическата система  дава на хирургa...

Лапароскопска хирургия

Миниинвазивна хирургия Лапароскопска хирургия Минимално травматично оперативно лечение на...