Изберете страница

Ex vivo Уипъл с автотрансплантация на тънките черва

Със субтотална колектомия с реконструкция на вена и артерия мезентерика супериор