Изберете страница

Отделение по еднодневна и ендоскопска хирургия

от | дек. 6, 2015

Отделението е разположено на втория етаж, разполага с 12 нови и модерни легла. 

В Отделението по Еднодневна хирургия се извършват всички диагностични мини-инвазивни и безкръвни методи за откриване на доброкачествени и злокачествени заболявания на гастро-интестиналния тракт и жлъчно-чернодробната система:

 • Видеогастроскопия – качество HD (1080p)
 • Видеоколоноскопия – качество HD (1080р)
 • Видео ехо-ендоскопия – качество HD (1080p)
 • Ендоректална ехография
 • Абдоминална ехография
 • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)
 • Магнитнорезонансна ретроградна холангиопанкреатограгфия (MRCP)
 • Експлоративна лапароскопия
 • рН-метрия на стомаха
 • сфинктеротонометрия на аналната мускулатура
 • NBI ендоскопия

След поставяне на коректна диагноза и стадиране на новооткритите заболявания, те биха могли да бъдат излекувани в Отделението по Еднодневна и ендоскопска хирургия чрез следните мини-инвазивни и безкръвни хирургични методи:

 • Лапароскопска хирургия на ГИТ
 • Лапароскопска резекция на право и дебело черво
 • Лапароскопска хирургия на жлъчен мехур
 • Стентиране на жлъчни пътища
 • Стентиране на хранопровод
 • Поставяне на ендоскопска гастростома
 • Ендоскопска (вътре-луменна ) хирургия на доброкачествени и злокачествени заболявания на ГИТ
 • Балонна дилатация на стриктури на ГИТ
 • Ендоскопско (безкръвно) премахване на камъни от жлъчни пътища

Всички тези мини-инвазивни хирургични методи, извършвани в Отделението по Еднодневна и Ендоскопска хирургия, предполагат значително скъсяване на болничния престой, липса на травма и болка, и бързо възстановяване.