Изберете страница

Анти ситу реконструкция на чернодробна вена и вена кава

С ин ситу студена перфузия на черния дроб при IVC стеноза и Буд Чиари синдром