Изберете страница

Съгласно Заповед № Р-100-64 от 04.02.2021 година на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов, учебният процес се осъществява по график обявен от Учебен отдел на МУ-Варна

Провеждането на лекциите и упражненията по хирургия за студентите от 3 и 5 курс ще се осъществи по публикувания официален график.

  • Провеждането на Лекциите ще се осъществява единствено и само електронно.
  • Упражненията за III курс ще се провеждат по следния график 
  • Упражненията за V курс, в рамките на първия един месец, ще се проведе присъствено спрямо следния график – (изтегли тук)

УПРАЖНЕНИЯ:

(в интервала между 14:00 и 16:00, в датата на съответното упражнение). Ще се провежда под формата на дискусия и въпроси спрямо темата на упражнението

  • 3 курс, специалност Медицина– (влиза се в дисциплина Обща и оперативна хирургия -> Виртуална класна стая -> Упражнения, Медицина, Летен семестър, 3 курс) 
  • 3 курс, специалност Дентална медицина – по същия горепосочен път
  • 5 курс, специалност Медицина– (влиза се в дисциплина Хирургически болести -> Виртуална класна стая -> Упражнения, Летен семестър, 5 курс)

ЛЕКЦИИ

(в часа и деня публикуван според офижциалния график за провеждане на Лекциите). В рамките на съответната лекция студентите е необходимо да отворят презентацията си, спрямо темата на лекцията и ако имат въпроси да ги задават по време на аудио-конферентната връзка.

  • 3 курс, специалност Медицина– (влиза се в дисциплина Обща и оперативна хирургия -> Виртуална класна стая -> Лекции, Медицина, Летен семестър, 3 курс)
  • 3 курс, специалност Дентална медицина– (влиза се в дисциплина Обща и оперативна хирургия -> Виртуална класна стая -> Лекции, Дентална медицина, Летен семестър, 3 курс)
  • 5 курс, специалност Медицина– (влиза се в дисциплина Хирургически болести -> Виртуална класна стая -> Лекции, Летен семестър, 5 курс)

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯТА И ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

– Учебна програма за летен семестър на  III курс – българоезично обучение (изтегли)

План за лекционен курс за летен семестър на III курс- българоезично обучение (изтегли)

– План за упражненията за летен семестър на III курс- българоезично обучение (изтегли)

– Учебна програма за летен семестър на  III курс, дентална медицина- българоезично обучение (изтегли)

План за лекционен курс за летен семестър на III курс, дентална медицина- българоезично обучение (изтегли)

– График за летен семестър на V курс – българоезично обучение (изтегли)

– План за лекционен курс за летен семестър на V курс – българоезично обучение (изтегли)

– План за упражненията за летен семестър на V курс – българоезично обучение (изтегли)