Изберете страница

Учебни програми

от | сеп. 19, 2019

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2020/ 2021 УЧЕБНА ГОДИНА – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

През 2020 за ръководител на Катедра по обща и оперативна хирургия е избран проф. д-р Красимир Иванов. Използват се най-модерни средства и методи за преподаване на хирургия като работа в интерактивна среда с компютърни симулатори на различни операционни методи, директна симултантна връзка с операционни зали.
 
Ръководител катедра: проф. д-р Красимир Иванов, дмн