Изберете страница

Отделение по коремна хирургия

от | дек. 6, 2015

images   Клиниката е специализирана по оперативното лечение на карцинома на хранопровода, корозивните изгаряния на хранопровода, диафрагмалните хернии и гастроезофагеалния рефлукс, бенигнените заболявания на хранопровода, рака на стомаха, язвената болест, рефлуксната болест на стомаха, реконструктивните операции на стомаха, резекционната хирургия при метастази на черния дроб, хирургията при рака на дебелото и правото черво и неспецифичните колити, реконструктивните операции на тазовите органи и аналния сфинктерен апарат, миниинвазивната хирургия при бенигнени колоректални образувания и спешната хранопроводна, коремна и миниинвазивна лапароскопска хирургия. Извършват се и планови лапароскопски холецистектомии. Оборудвана с необходимата апаратура за трансплантации и чернодробни резекции. 
 
   Внедрени са следните диагностични и лечебни методики, които са и научно-изследователските направления: трансхиатална резекция при рак на хранопровода, трансхиатална езофагектомия и реконструктивни оперативни интервенции на хранопровода (езофагогастропластика и езофагоколопластика); апарат за дивертикулектомия на хранопровода; реконструкция на хиатуса и фундопликации при рефлуксна болест и диафрагмална херния; интраоперативна вътрелуменна ехография на хранопровода; 24-часова пехаметрия на хранопровода и стомаха; манометрия на хранопровода; дуоденопластика и проксимална селективна ваготомия при постбулбарни язвени стенози; деривация на дуоденума със съхранение на пилора при лечение на язвената болест и дуоденогастралния рефлукс; гастрик-бендинг за палиативно лечение на стенозиращ тумор на стомаха; катетър на йеюностомия за ранно следоперативно ентерално хранене; балонна дилатация и бужиране на хранопровода при ахалазии, стриктура на хранопровода и анастомозити; лазерна вапоризация на чернодробни метастази; чревни тазови илеални и колонни резервоари; гладкомускулен сфинктер при колоанални анастомози; вътрелуменна ехография на ректума; едномоментна тазова реконструкция с неоректум и неосфинктер с двойна грацилис пластика; ехографски насочван трансхепатален билиарен дренаж с билиодигестивна анастомоза; тазови екзантерации при карцином; пластични и реконструктивни операции на аналния сфинктерен апарат; интраоперативна холедохоскопия; интраоперативна ехография при тумори на черния дроб, панкреаса и при коремни метастази; функционална барографска и електрофизиологична диагностика на колона, ректума, ануса и аналния сфинктерен апарат; диагноза на вродените малформации на ануса и ректума. Създаден е нов метод за радикално лечение на пелвиориталните фистули. Оперативно лечение на хроничния супуративен хидрозаденит. Кожно-пластични операции в сакроглутеалната област. Въведени са миниинвазивните лапароскопски операции при злокачествени и доброкачествени заболявания на храносмилателния тракт