Изберете страница

Д-р Александър Златаров, д.м.

Д-р Александър Каменов Златаров
 
 

Биография

Д-р Александър Златаров е лекар-ординатор към Първа клиниката по хирургия. След завършване на Първа Езикова гимназия с отличие през 2006 год. следва Медицина в Медицински университет – Варна. Дипломира се през 2012 год и през същата година се присъединява към екипа на Първа клиника по хирургия. Започва специализация по Обща хирургия.Асистент e към Катедрата по обща и оперативна хирургия от 2013 год. Като студент участва в традиционния кръжок към Катедрата, където с други колеги помагат в обучението на колеги от III до последния курс. Участва в разработването на учебници.

Освен хирургичните заболявания на корема, интересите му са насочени към заболяванията на хранопровода и стомаха, злокачествени заболявания на черния дроб.

Д-р А. Златаров е Научната дейност на д-р Златаров има ранно начало още като студент.  На конференции в България, Австрия, Румъния е представял въведените в катедрата нови методи за диагностика и лечение. 

Като оценка на активната му научна дейност д-р Златаров е удостоен с Годишна награда на Община Варназа постигнати високи резултати в област „Хуманитарни науки“ през 2011 год.

През 2018 г. д-р А. Златаров успешно защитава дисертационен труд на тема “Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии” с което придобива образователна и научна степен „Доктор”.

Владее отлично английски, руски и немски език.

Специализирал е:

  • Конвенционална и интраоперативна ехография в хирургията;
  • Курс по Минимално инвазивна хирургия при рак на хранопровода в Питсбърг – САЩ през декември 2014 год. в клиниката на водещия специалист в света в тази област Dr. James D.Luketich;
  • Wet-lab Ендоскопска мукозна резекция.

 

Публикации

Участва в авторски колектив на два учебника, издадени в чужбина.Общо 26 публикации в български и международни периодични списания. Над 60 участия в научни конференции в България и чужбина – Сърбия, Австрия, Румъния, Русия, САЩ, Германия, Хърватия.

Научни публикации

Член на

  • Членува в Български лекарски съюз;
  • Българско хирургично дружество;
  • Съюз на учените в България;
  • Български лекари за европейски стандарт на специализация