Изберете страница

д-р Тургай Калинов

д-р Тургай Тургай Калинов
 
 
E-mail: turgaykalinov92@gmail.com
Биография

Д-р Тургай Тургай Калинов е роден на 16.01.1992 г. в гр. Плевен. Завършила е средното си образование през 2011 г. в ПМГ „Христо Ботев“ гр. Никопол с отличие. През периода 2011 г. – 2017 г. следва медицина в Медицинска университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна. След завършването си започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛ “Св. Марина” гр. Варна като лекар- специализант. След положен изпит зачислява докторантура по Хирургия същата година към Катедрата. 

 

Публикации

Д-р Тургай Калинов е участвала в над 25 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина на следните теми: хиатална херния, лапароскопско лечение при апендектомии, миниинвазивна екстракция на конкременти от жлъчните пътища и други.

 

Член на
Членува в Български Лекарски съюз.