Изберете страница

Д-р Тургай Калинов, д.м.

д-р Тургай Тургай Калинов, д.м.
 
 
Биография

Д-р Тургай Калинов е роден през 1992г. в гр. Плевен. Завършила е средното си образование през 2011 г. в ПМГ „Христо Ботев“ гр. Никопол с отличие. През периода 2011 г. – 2017 г. следва медицина в Медицинска университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна. През 2012 награден с почетен знак със синя лента от МУ-Варна по повод цялостен принос за развитието на активното студентско самоуправление в универистета и създаването на официалния сайт на Студентския съвет към Университета.

След завършването си започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛ “Св. Марина” гр. Варна като лекар- специализант,  а от 2019г. е назначен за асистент към Катедра по обща и оперативна хирургия.

Поради изключително активната си дейност като Докторант, през Арпил месец 2022г. бива номиниран сред един от тримата докторанти наградени с приза “Докторант на годината”. През месец Май 2022. успешно защитава дисертационен труд на тема “Приложение на симулаторите с виртуална реалност в обучението по лапароскопска и роботизирана хирургия” и придобива образователна и квалификационна степен “Доктор по медицина”. През декември 2022г. придобива специалност “Хирургия” и започва работа като коремен хирург към същата клиника.

 

Специализации

Специализации и курсове в чужбина по минимално-инвазивна хирургия и дистанционно обучение, сред които:

– 2022 Практически курс на обучение по трансплантационна хирургия, чернодробна и панкреасна хирургия- Medizinische Hochschule Hannover;

– 2022- Практически и теоретичен курс- Нови насоки в хепатобилиарната хирургия- IRCAD, Страсбург, Франция.

– 2019 Davinci XI Robotic Surgery IRCAD, Strasbourg France. 

– 2019 ACS Surgical Simulation Summit, Chicago, USA;

– 2019 Национален конгрес по дистанционно обучение, гр. Пловдив

– 2017 The VIIth National Congress of The Romanian Association for Endoscopic Surgery 

 

Публикации

Д-р Калинов е участвал в над 50 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина на следните теми, в областите му на интерес минимално инвазивна лапароскопска и робот-асистирана хирургия, хирургия на хепатобилиарното дърво, колоректална хирургия и симулационно обучение по хирургия

 

Член на
Членува в Български Лекарски съюз и Българско хирургическо дружество.