Изберете страница

Доц. д-р Щерю Щерев, дм

Доц. д-р Щерю Николаев Щерев, дм
 
 
Тел: 052 978 667
Биография
Доц. д-р Щерю Щерев е Началник отделение по коремна хирургия към Първа клиника по хирургия.Завършва Медицина през 1984 г. в гр. Варна, придобива специалност по хирургия през 1990 год. Професионалният му стаж започва като лекар по разпределение, от 1988 г. работи като лекар-ординатор в Окръжна болница – Варна. От 2006 г. заема настоящата длъжност.
Доц. Щерев е от водещите хирурзи в града и региона. Извършва над 250 операции годишно, които включват както операции при херния, хемороиди, жлъчни камъни, така и сложни случаи при рак на дебелото и правото черво, рак на стомаха. Той е от малкото хирурзи в страната, които имат натрупан голям опит при рак на хранопровода и владее най-съвременните методи за оперативно лечение.
Екипът с негово участие е от първите в България, които въвеждат лапароскопската хирургия. Още преди масовото навлизане на миниинвазивната хирургия доц. Щерев извършва лапароскопскихолецистектомии. По-късно въвежда лапароскопскатафундопликация при хиатална херния и гастро-езофагеаленрефлукс (ГЕРБ), т.нар. фундопликация. Тази операция се извършва от 2001 год., като в Първа клиника по хирургия е опериран най-големият брой болни с хиатална херния в България – над 350. Отличният опит намира изражение в защитената от него дисертация на тема „Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии“.
  • Курс по стомашна хирургия – Братислава, Словакия, 1996 г.
  • Специализира лапароскопска и миниинвазивна хирургия в Хамбург, Германия 2010 г.
  • Курс по Минимално инвазивна хирургия при рак на хранопровода в Питсбърг – САЩ през декември 2014 год. в клиниката на водещия специалист в света в тази област Dr. James D. Luketich.
Доц. Щ. Щерев има изявена преподавателска дейност, която започва от 1990 год. като асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургически болест към Медицински университет – Варна. Преминавайки през длъжностите старши и главен асистент, след успешно защитен дисертационен труд и проведен конкурс доц. Щерев става хабилитиран преподавател към Катедрата по обща и оперативна хирургия. Доц. Щерев обучава студенти по медицина и на специализанти. Обучавалите се под негово ръководство хирурзи успешно продължават своята кариера като отлични специалисти.
Натрупаният богат опит е описан в монографичен труд на тема „Хиатална херния“, издаден през 2014 год.
Владее руски и английски език.
ЕКСПЕРТЕН ОПИТ В МИНИИНВАЗИВНАТА ХИРУРГИЯ
Екипът с негово участие е от първите в България, които въвеждат лапароскопската хирургия. Още преди масовото навлизане на миниинвазивната хирургия доц. Щерев извършва лапароскопски холецистектомии. По-късно въвежда лапароскопската фундопликация при хиатална херния и гастро-езофагеален рефлукс (ГЕРБ), т.нар. фундопликация. Тази операция се извършва от 2001 год., като в Първа клиника по хирургия е опериран най-големият брой болни с хиатална херния в България – над 350. Отличният опит намира изражение в защитената от него дисертация на тема „Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии“.
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
• Специализира лапароскопска и миниинвазивна хирургия в Хамбург, Германия 2010
• Курс по Минимално инвазивна хирургия при рак на хранопровода в Питсбърг – САЩ през декември 2014 год. в клиниката на водещия специалист в света в тази област Dr. James D. Luketich.
ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ
• Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – хранопровод, стомах, дуоденум.
o Рак на хранопровода
o Рак на стомаха
o Ахалазия (кардиоспазъм) на хранопровода
o Диафрагмални хернии (хиатална херния)
o Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
o Рецидиви след неуспешна фундопликация
o Язвена болест на стомаха и дуоденума и нейните усложнения – пилорна стеноза и др.• Заболявания на долния гастроинтестинален тракт – тънки и дебели черва, проктология
o Рак на дебелото и правото черво
o Тумори на тънките черва
o Хемороиди
o Анални фисури
o Анални фистули• Жлъчно-чернодробна хирургия
o Камъни на жлъчния мехур (калкулозен холецистит)
o Камъни на жлъчните пътища (холедохолитиаза)• Хернии на коремната стена
o Ингвинални хернии
o Следоперативни хернии
o Рецидивни хернии
o Ретроперитонеални тумори
o Спешна хирургия
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Доц. Щ. Щерев има изявена преподавателска дейност, която започва от 1990 год. като асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургически болест към Медицински университет – Варна. Преминавайки през длъжностите старши и главен асистент, след успешно защитен дисертационен труд и проведен конкурс доц. Щерев става хабилитиран преподавател към Катедрата по обща и оперативна хирургия. Доц. Щерев обучава студенти по медицина и на специализанти. Обучавалите се под негово ръководство хирурзи успешно продължават своята кариера като отлични специалисти. Натрупаният богат опит е описан в монографичен труд на тема „Хиатална херния“, издаден през 2014 год.
 
НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Има 27 публикации, в това число 17 реални публикации и 20 доклада в национални и международни научни конференции, конгреси и симпозиуми. От публикациите 5 са в български периодични списания, 1 в суплементи на чуждестранни периодични издания с импакт фактор, както и 11 глави от учебници и монографии. Като първи автор в 4 публикации, като втори автор в 2 публикации, като трети и повече в 11 реални публикации.

Научната дейност на доц. Щерев е насочена предимно към заболяванията на горния храносмилателен тракт. Представените от него и екип резултати от лапароскопскафундопликация на международни и национални конференции, медицински списания нареждат клиниката сред водещите центрове в Европа в лечението на заболявания на хранопровода и стомаха.

Издава хабилитационен труд, със заглавие „Хиатални хернии – диагностика и лечение“, публикуван в обем 151 стр., в тираж от 50 бройки, според изискванията на МУ-Варна. Хабилитационния труд разглежда цялостно и детайлно проблемите на диагностиката и лечението на хиаталната херния, всички известни методи диагностика и оперативно лечение, опита на автора и неговите съвременици в лечението на това заболяване, както всички нововъведения в диагностичен и хирургичен план. Получава три положителни рецензии от признати в национален план хабилитирани хирурзи.

Научни публикации

Член на
  • Членува в Български лекарски съюз;
  • Българско хирургично дружество;
  • Съюз на учените в България.