Изберете страница

Доц. д-р Дилян Петров, дм

Гл. ас. д-р Дилян Петров Петров, дм
 
 
Биография
Д-р Дилян Петров, дм е лекар-ординатор към Първа клиниката по хирургия. Завършва Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе през 1985 год. Следва Медицина в Медицински университет – Варна. Дипломира се през 1991 год. Започва специализация по Обща хирургия през 1992год. в ИСУЛ-гр. София. През 1997 год. придобива квалификационна степен Специалист хирург. От 1997 год. до 2008 год. работи като Лекар хирург, специалист по висцерална хирургия МБАЛ Русе. От 2008 год. е част от екипа на Първа Клиника по Хирургия – МБАЛ“ Св. Марина“ – гр. Варна
 
Д-р Дилян Петров през 2008г. печели конкурс за редовен асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия към Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
През 2014 год. защитава дисертационен труд на тема „Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона.“ и придобива образователно-научна степен „доктор“.
 
Преподава „Пропедевтика на хирургията“ и „Клинична хирургия“  – лекции и упражнения на студенти по медицина – обучение. 
След проведен конкурс през 2018 г. е избран за “Доцент” към катедрата.
 
Владее английски и руски.
 
Публикации
Д-р Дилян Петров, дм е участвал с над 25 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина в областта, както и статии в научни периодични издания по следните теми: хирургичното лечение при дивертикулоза, лапароскопска резекция при рак на ректума, съвременно лечение на надбъбречни тумори, чернодробни метастази и др. 
 
 
Член на
  • Българското хирургическо дружество (БХД)
  • Съсловната организация на хирурзите в България
  • Съюза на учените в България
  • Български Лекарски съюз.