Изберете страница

Д-р Димо Димов

Д-р Димо Георгиев Димов  

E-mail: dimo_dimow@abv.bg 

Сл. тел:052 978 537

БИОГРАФИЯ
Д-р Димо Георгиев Димов е ординатор-хирург към Първа клиниката по хирургия. Следва Медицина в Медицински университет – Варна. Дипломира се през 1987 год. Започва своята клинична практика, като ординатор в хирургично отделение в Районна болница в гр. Тутракан. Специализира Обща хирургия в Първа клиника по хирургия в Окръжна болница гр. Варна. След придобиване на специалност по обща хирургия през 1991 година, д-р Димо Димов практикува последовател в болниците в гр. Тутракан и гр. Балчик. В МБАЛ – Балчик е назначен на поста завеждащ отделение по хирургия. През 1996 год. и 2002 год. специализира последователно висцерална и миниинвазивна хирургия и травматология в кантонна болница Цуг, Швейцария, като с това придобива сертификати удостоверяващи провоспособността му да извършва тези методи на лечение. От 2007 година е част от екипа на Първа Клиника по Обща и Оперативна хирургия на УМБАЛ “ Св. Марина“.

Владее отлично руски и немски език.

Основните направления и интереси  са насочени към заболяванията на дебелото черво (ракови, доброкачествени и възпалителни), ендоскопската диагностика, както и заболявания на хепатобилиарната система. 

 
ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ
 • Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – хранопровод, стомах, дуоденум.
  • Язвена болест на стомаха и дуоденума и нейните усложнения – пилорнастеноза и др.
  • Ендоскопско лечение на стеснения на хранопровода
  • Спешни състояния изискващи едноскопско лечение
  • Варици на хранопровода
 • Заболявания на долния гастроинтестинален тракт – тънки и дебели черва, проктология
  • Рак на дебелото и правото черво
  • Дивертикули на дебелото черво
  • Интраабдиминални абсцеси
  • Тумори на тънките черва
  • Хемороиди
  • Анални фисури
  • Анални фистули
 • Жлъчно-чернодробна хирургия
  • Камъни на жлъчния мехур (калкулозенхолецистит)
  • Камъни на жлъчните пътища (холедохолитиаза)
 • Хернии на коремната стена
  • Ингвинални хернии
  • Следоперативни хернии
  • Рецидивни хернии     
 • Хирургични заболявания на слезката
 • Ретроперитонеални тумори
 • Спешна хирургия
 • Заболявания на кожата и кожните придатъци
 • Пилонидални кисти
Член на:
 • Българското хирургическо дружество (БХД)
 • Съсловната организация на хирурзите в България
 • Съюза на учените в България
 • Български Лекарски съюз