Изберете страница

Д-р Мехмед Хадживели

д-р Мехмед Бехчет Хадживели
 
 
E-mail: m.hadzhiveli@abv.bg
Биография

Д-р Мехмед Хадживели е роден на 16.10.1982 г. в гр. Кубрат Завършила е средното си образование през 2001 г. в ПМГ „Никола Обрешков“ гр. Разград с отличие. През периода 2001 г. – 2007 г. следва медицина в Медицинска университет – гр. София. След завършването си започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” гр. София като лекар- специализант по обща хирургия.  През 2014 г. придобива специалност по “Обща хирургия”. През 2016 г. започва специализация по Гръдна хирургия, и през същата година започва работа в Първа клиниката по хирургия към УМБАЛ “Св. Марина”. Започва работа и като асистент към Катедрата.

 

Публикации

Д-р Мехмед Хадживели е участвал в над 20 научни доклади и постери на конференции в страната и чужбина на следните теми: хиатална херния, лапароскопска адреналектомия, апендектомия, VATS при плеврални емпиеми и други. 

 

Член на
Членува в Български Лекарски съюз.