Изберете страница

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн

Проф. д-р Красимир Иванов, дмн Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.   Гр. Варна, ул. “Марин Дринов” 55 E-mail: kdivanov@abv.bg  Биография Красимир Димитров Иванов е роден на 10 март 1960 г. в гр. Варна, България. Завършва Висшия медицински институт във Варна...

Проф. д-р Никола Колев, дмн

Проф. д-р Никола Йорданов Колев, д.м.н.     E-mail: nikola.kolev@mu-varna.bg Биография Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. завършва Медицина през 1998г. в МУ-Варна. Придобива специалност по „Хирургия“ през 2003 г. Защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на...

Д-р Александър Златаров, д.м.

Д-р Александър Каменов Златаров     E-mail: aleksandar.zlatarov@mu-varna.bg Биография Д-р Александър Златаров е лекар-ординатор към Първа клиниката по хирургия. След завършване на Първа Езикова гимназия с отличие през 2006 год. следва Медицина в Медицински университет...

Д-р Тургай Калинов

д-р Тургай Калинов д-р Тургай Тургай Калинов     E-mail: turgaykalinov92@gmail.com; turgay.kalinov@mu-varna.bg  Биография Д-р Тургай Калинов е роден през 1992г. в гр. Плевен. Завършила е средното си образование през 2011 г. в ПМГ „Христо Ботев“ гр. Никопол с...