Изберете страница

Проф. д-р Никола Колев, дмн

от | дек. 6, 2015 | Катедра по обща и оперативна хирургия | 0 коментари

n.kolev

Проф. Н. Колев, дмн

Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. завършва Медицина през 1998г. в МУ-Варна. Придобива специалност по „Хирургия” през 2003 г. Защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на интраоперативното маркиране на сентинелни лимфни възли при колоректален рак”. През 2012г. защитава дисертационен труд на тема „Рак на ректума – съвременно хирургично поведение” и е избран за „Професор” към Катедрата по Обща и оперативна хирургия”. От 2012 г. проф. Никола Колев е Ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия.

Най-младия доцент и професор в областта на хирургията в България.

Владее английски и руски език.

Проф. д-р Никола Колев има насоченост към онкологичната хирургия при рак на дебелото и правото черво, черния дроб, жлъчните пътища, панкреас и други. След специализации във водещи световни центрове е усъвършенствал уменията си в минимално инвазивната (лапароскопска) хирургия, както и ендоскопски процедури.

Специализира по следните насоки:

 • висцерална хирургия;
 • колоректална хирургия;
 • хирургия на черния дроб, жлъчни пътища и панкреаса;
 • онкологична хирургия;
 • миниинвазивна, ендоскопска и лапароскопска хирургия;
 • миниинвазивна хирургия на хранопровод;
 • интраоперативна и ендоректална ехография;
 • торакоскопска хирургия;
 • роботизирана хирургия

във водещи световни центрове като Лос Анджелис, Харвардски Медицински Университет Бостън (САЩ), Питсбърг (САЩ), Кеймбридж (Великобритания), Берн (Швейцария), Милано (Италия), Хановер (Германия), Гьотинген (Германия), Хановер (Германия), Сеул, Южна Корея, Любляна (Словения), Берлин (Германия), Форт Лодърдейл (САЩ),

Под негово ръководство бе извършена първата в България портална венозна емболизация при напреднали стадий на чернодробни метастази, което позволи радикална операция на пациента и нов шанс за живот.

С екип от инвазивни рентгенолози извършва термоаблация при чернодробни метастази и първични тумори, а също така и уникална за страната трансартериална хемоемболизация (transarterial chemoembolization – TACE).

Участва в развитието на модерна методика за лечение на ранен ректален рак – субмукозна дисекция, която започна да се прилага от 2012 г.

Награди и отличия

Лауреат е на наградата Ingeborg Hörhager от международен конгрес на Европейската федерация за колоректален карцином през 2013 г. за заслуги в областта на колоректалната хирургия.

Отличен с награда на Eurasian Colorectal Technologies Association за постижения в областта на онкохирургична стратегия в лечението на колоректален рак.

Публикации

Научната дейност е представена в 310 научни статии и съобщения в страната и чужбина, оценени с личен Impact Factor – 57, а общият Imapct Factor e 97. Собствени публикации са цитирани от други автори в страната и чужбина в 45 научни трудове.

Участва в организирането и информационното осигуряване на първата телеоперация с дистанционен пренос на звук и изображение за интраоперативна дистанционна консултация и предаване в реално време на хирургична операция в глобалната интернет среда с извършване на телеобучение на студенти и специализанти.

От 2006г. член на комисия по информационно осигуряване и изграждане на болнична информационна система към Университетска болница „Св. Марина”. Участва в екип за разработка на софтуер и въвеждане на методики за гласово разпознаване на български език при интраоперативно управление на хирургична апаратура.

Учас­тва в със­та­вя­не­то на 2 учеб­ника с международно сътрудничество, свободни за ползване и от студентите на МУ-Варна.

Научни публикации

Член на

 • Членува в Български лекарски съюз;
 • Българско хирургично дружество;
 • Съюз на учените в България.