Изберете страница

Последно поколение роботизирана система

Da Vinci Xi

Хирургическата система  дава на хирургa усъвършенстван набор от инструменти, които да използва при извършване на робоT-асистирана минимално инвазивна хирургия.

Медицинският университет и УМБАЛ „Св. Марина” стартираха проекта за роботизирана хирургия във Варна. Първата робот-асистирана хирургична интервенция в морската столица бе извършена от проф. д-р Красимир Иванов.

В университетската болница е инсталиран последният модел четвърта генерация робот Da Vinci Xi, който позволява да се извършват всички видове операции в коремната и торакалната хирургия, в урологията и гинекологията. Това е най-модерната роботизирана система в България, която позволява да се използват последните генерации хирургичен инструментариум, чрез който се извършват изключително елегантни и щадящи пациента операции, гарантиращи неговото бързо възстановяване с минимална травма и болка и следоперативен контрол.

МУ-Варна и  УМБАЛ „Св. Марина” подготвят 4 екипа, които са в състояние да извършват целия спектър хирургични интервенции в областта на коремната хирургия и урологията. Системата е оборудвана с вградени симулатори, чрез които младите хирурзи ще тренират и придобиват необходимите умения.

Това е най-голямата придобивка през 2019г. на варненското здравеопазване, която ще даде възможност на пациентите да получават хирургично лечение, съответстващо на най-високите световни стандарти.

Екипите, ръководени от Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, са преминали обучение във водещи европейски клиники и имат амбицията да се превърнат в център за подготовка на висококвалифицирани лекари за роботизирана хирургия.

Ръководството на университета и болницата са поставили въпроса за финансиране на роботизираната хирургия пред МЗ и НЗОК. Към момента в България НЗОК заплаща само за робот-асистирани операции в областта на гинекологията.

Видео.

Робот Da Vinci Xi е финансиран по проект  BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“,  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейски фонд за регионално развитие.

Хирургия на 21 век

Какво представлява…

Хирургическата система da Vinci® дава на хирурга усъвършенстван набор от инструменти, които да използва при извършване на робот-асистирана минимално инвазивна хирургия. Терминът „роботизиран“ често подвежда хората. Роботите не извършват операцията. Хирургът извършва самата операция с da Vinci, като използва инструменти, които ръководи чрез конзола.

Компоненти на системата

ХИРУРГИЧНА КОНЗОЛА

Хирургът сяда на конзолата, контролира ръцете и инструментите чрез мастър контролери (ляв и десен двойстик), докато наблюдава оперативното поле през визьор с 3D пресъздаване на анатомичните обекти с висока разделителна способност.

ПАЦИЕНТСКА КОНЗОЛА

Позиционирана до операционата маса, тя съдържа 4-те ръце на робота, които хирургът управлява от хирургичната конзола. Върху ръцете се поставят инструментите и ендоскопът, чрез който се визуализира оперативното поле. Ръцете и инструментите са изключително маневрени, отвъд възможностите на човешката ръка.

ЯДРО НА СИСТЕМАТА (CORE)

Ядрото на системата създава комуникацията между отделните компоненти. Тя свързва хирургичната и пациентската конзола, създавайки интегрирана система по между им. Към нея се свързва и ендоскопът с висока разделитална способност на оперативното поле.

Предимства на роботизираната хирургия

По-малко болка

Пациентът изпитва по-малко болка в следоперативния период

По-голяма прецизност

Благодарения на финните инструменти и детайлната образна картина в близост до тъканите се постига по-голяма прецизност при работа

По-малки белези

Чрез по-малките разрези за поставяне на портовете, белезите които остават след това са съвсем малки, дори незабележими

По-голяма безопасност

Чрез по-детайлната и прецизна работа с тъканите се постига  по-голяма безопасност 

По-бързо възстановяване

Благодарение на по-малката травматичност върху тъканите, възстановителният период е значително по-къс в сравнение с отворена операция.

По-малка травма на тъканите

Благодарение на финните инструменти се постига детайлна точност в зоната където е самото заболяване без да е необходимо да се нарушават съседни органи и тъкани.

Миниинвазивни процедури

Приложение в коремната хирургия

Използването на робота дава възможност за разгръщане на научния потенциал в нови измерения – разработване на нови оперативни техники в общата хирургия.

Той може да бъде използван във всички сфери на коремната хирургия:

  • Доброкачествени и злокачествени заболяванията на хранопровода;
  • Доброкачествени и злокачествени заболяванията на стомаха и дуоденума;
  • Доброкачествени и злокачествени заболяванията на тънкото, дебелото и правото черво;
  • Вентрални и ингвинални хернии;
  • Калкулозен холецистит, остър апендицит;
  • Доброкачествени и злокачествени на надбъбреците.

Отзиви

Другите за нас

“Огромно БЛАГОДАРЯ на целия екип за професионализма, човешкото отношение и отдадеността в тази велика професия да спасяваш човешки живот.Благодаря,че върнахте усмивката и силата за живот на моя баща.”

Гергана Кирякова

Близка на пациент

“Благодаря Ви ЧОВЕЦИ! Трудно се намират точните думи, за да се опишат невероятните професионалисти, които са открили своето призвание в това да се раздават!”

Ивелина Антонова

Близка на пациент

“Миналата седмица по това време вече бях на операционната маса. БЛАГОДАРЯ изключително много на целия екип от хирурзи, анестезиолози, мед. сестри и санитарки от Първа клиника по хирургия на УМБАЛ “Света Марина”, гр. Варна за професионализма и човешкото отношение, което проявиха.”

Радостина Гарова

Пациент

Имаш въпроси?

Ако имате нужда от съвет или имате въпрос с дадена оперативна интервенция може да се обръщате към нас не e-mail purvaklinika.hirurgia@gmail.com или на нашата Фейсбук страница по всяко време на денонощието.