Изберете страница

Панкреато-дуоденектомия (Операция по Уипъл)

Панкреато-дуоденектомия (Операция по Уипъл) Интрадуктална папиларна мукозна неоплазма (ИДМН) и инвазивен карцином със запазване на първи йеюнален клон на вена мезентерика супериор (SMV) Resources: Toronto Video Atlas of Liver, Pancreas and Transplant...