Изберете страница

Отворени и лапароскопски операции при доброкачествени заболявания

от | дек. 13, 2015 | Операции | 0 коментари

Лечението включва: Хирургия или ендоскопия при ранна диагноза – рядко; радиотерапия; комбинирана радио- и химиотерапия при напреднали случаи; ендоскопско протезиране – палиативно лечение при дисфагия Решението за лечение се взима от мултидисциплинарен екип (онкокомисия), който планира и оценява стадия на болестта, определя лечението и поведението (радикално или палиативно). Необходима е внимателно преценка на общото състояние и особено на кардиоваскуларния риск.
Необходими предоперативни лабораторни изследвания: – хематологични и биохимични показатели, ЕКГ, рентгенография на бял дроб и сърце, оценка на функцията на белия дроб при покой и натоварване. Освен стандартната предоперативната подготовка е необходима и корекция на малнутрицията (ИТМ=18 или по-малко, хипоалбуминемия). Препоръчва се и предоперативна антибиотична и антикоагулантна профилактика.
Радикална оперативна интервенция е показана при локализиран Т1 или Т2 тумор при добро общо състояние на болния. Комбинирана терапия се обсъжда при Т2 туморите. Пациенти с напреднал T3N1 тумор, решението се взема индивидуално.
Няма убедителни данни за ефективна предоперативна химио- и лъчетерапия. Комбинираното лечение е метод на избор за локализиран плоскоклетъчен карцином на проксималния хранопровод. При ендоскопска или оперативна резекция на хранопровода и стомаха е необходимо да се посочи като минимум вида на тумора, дълбочината на инвазия, включването на резекционните линии, съдова инвазия, наличието на Баретова метаплазия, броя на отстранените лимфни възли и броя на лимфните възли с метастази.