Изберете страница

Началник Първа Клиника по хирургия – Проф. В. Игнатов, дм

дек. 6, 2015

prof-ignatov   Роден е на 18.06.1958г. гр. Варна. Завършва средно образование в Първа езикова гимназия “Христо Кабакчиев” с изучаване на английски език гр.Варна през 1977г. Завършва ВМИ-Варна, през 1986г. Проф.д-р Игнатов има 22г. лекарски стаж, от които 19 по хирургия. От 1986г. до 1989г. д-р Игнатов работи като ординатор в БМНП-гр. Шумен. От 1989г. до 1993г. работи като хирург в “Приемно-спешно отделение” на ОРКБ “Д-р Р. Ангелов”-Варна, където углавява и организира ендоскопския сектор. От 1993г. след успешно представяне в конкурс за “асистент” е назначен в катедрата по “Обща и оперативна хирургия” при ВМИ-Варна.

През 1995г. придобива специалност по “Хирургия”. От 1995г. е консултант хирург и шеф на хирургичен екип. От 1999г. назначен за главен асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия към МБАЛ “Света Марина” ЕАД. От април 2001г. е назначен на длъжност- началник сектор “Ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия” към МБАЛ “Света Марина” ЕАД. През 2005г. защитава дисертационен труд на тема “Диагностично лечебна тактика и Nd: YAG лазер терапия в условия на остро кървене от стомашни и дуоденални язви”. От 2006г. е назначен за началник отделение по еднодневна хирургия на МБАЛ “Св. Марина” ЕАД Варна. От 01.07.2007г. заема длъжността началник на Първа клиника по хирургия на МБАЛ “Св. Марина”, след спечелването на конкурс. През 2013 г. проф. В. Игнатов издава хабилитационен труд на тема „Остро гастроинтестинално кървене – ендоскопска диагностика и лечение”, който разглежда проблемите на острото гастроинтестинално кървене от всички негови аспекти. От 2013г. е избран за професор към Катедра по Обща и Оперативна хирургия.
 
Проф. В. Игнатов притежава високо ниво на организационни качества, на администратор, ерудиран преподавател и лечител. Показва висока лична организираност, самодисциплина и възможност за творчество. Доказва отличните си организаторски умения в организирането на девет успешно преминали национални конференции по Колопроктология с международно участие от 1990г. насам.
 
​Научната дейност на проф. В. Игнатов е представена в 245 научни статии, доклади и съобщения побликувани в страната и чужбина, 48 от които са самостоятелни, а 75 са публикувани в пълен обем. Научната активност на проф. В. Игнатов е с личен impact factor от 22,593. 
 
​Член на Българското хирургическо дружество (БХД), Българска асоциация на хирурзи и гастроентеролози (БАХГ), съсловната организация на хирурзите в България, Съюза на учените в България, European Digestive Surgery, Академичният съвет при МУ – Варна, IASGO – Международна организация на хирурзи, гастроентеролози и онколози, ISUCRS – Международна организация на университетски преподаватели-хирурзи.