Изберете страница

Във връзка с обявеното Извънредно положение от Министерски съвет, както и според Заповед на Ректора на МУ-Варна проф. д-р В. Игнатов № 100-160/ от 13.03.2020г., учебнията занимания ще се провеждат под формата на дистанционно обучение. За тази цел ще бъде използвана платформата Блекборд, в подразделите на съответните институции.

Провеждането на лекциите и упражненията по хирургия за студентите от 3 и 5 курс ще продължи по публикувания официален график в началото на семестъра.

Провеждането на Лекциите и Упражненията ще се състои в общи Виртуални класни стаи за съответния курс, по една за Упражненията и по една за Лекциите.

УПРАЖНЕНИЯ:

(в интервала между 13:00 и 16:00, в датата на съответното упражнение). Ще се провежда под формата на дискусия и въпроси спрямо темата на упражнението

  • 3 курс, специалност Медицина- ТУК!
  • 3 курс, специалност Дентална медицина- ТУК!
  • 5 курс, специалност Медицина- ТУК!

ЛЕКЦИИ

(в часа и деня публикуван според офижциалния график за провеждане на Лекциите). В рамките на съответната лекция студентите е необходимо да отворят презентацията си, спрямо темата на лекцията и ако имат въпроси да ги задават по време на аудио-конферентната връзка.

  • 3 курс, специалност Медицина- ТУК!
  • 3 курс, специалност Дентална медицина- ТУК!
  • 5 курс, специалност Медицина- ТУК!

Тематично упражненията и лекциите от следващата седмица ще продължат спрямо публикувания график, съответно:

– 3 курс спец. Медицина и спец. Дентална медицина– Трансплантология (поради пропуснатите упражнения, студентите също да се подготвят и на теми Остър хирургичен корем и Онкология(

– 5 курс, спец. Медицина- Заболявания на мезентериума, перитонеума и ретроперитонеума (Поради пропуснатите упражнения, студентите да се подготвят и на теми Заболявания на жлъчния мехур и Екстрахепаталните жлъчни пътища).

ПЛАН ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯТА И ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

План за лекционен курс за летен семестър на III курс- българоезично обучение (изтегли)

– План за упражненията за летен семестър на III курс- българоезично обучение (изтегли)

– План за лекционен курс за летен семестър на III курс, Дентална медицина – българоезично обучение (изтегли)

– План за упражненията за летен семестър на III курс, Дентална медицина – българоезично обучение (изтегли)

– План за лекционен курс за летен семестър на V курс – българоезично обучение (изтегли)

– План за упражненията за летен семестър на V курс – българоезично обучение (изтегли)