Изберете страница

Уважаеми колеги,

Имам честта и удоволствието да Ви поканя на ХV международен конгрес по колоректална хирургия, който ще се проведе в периода 5 – 8 октомври 2017 г. в гр. Варна, к-кс Златни пясъци, хотел “Адмирал”, България.

Клиниката по колопроктология към Катедрата по обща и оперативна хирургия, Медицински университет – Варна, е организирала до момента четиринадесет национални конференции по колопроктология с международно участие, провеждащи се през две години. Тези срещи са допринесли значително за прогреса в интердисциплинарната сфера на колоректалната хирургия. Иновациите в транслационната и персонализирана медицина трябва да намерят своето отражение в съвременната колоректална хирургия.

Петнадесетият конгрес по колоректална хирургия е продължение на Конференцията по колопроктология и ще запази най-добрите практики и традиции.

Искрено вярвам, че в прекрасния град Варна ще имаме възможността да споделим опит и да дискутираме най-иновативните идеи, изправяйки се пред предизвикателствата на новото хилядолетие. Без съмнение ползотворната комуникация по време и след срещата ще допринесе за успешното развитие на международното сътрудничество.

Очаквам Ви с нетърпение във Варна!

Проф. д-р Кр. Иванов, д.м.н
Председател на Международния
конгрес по колоректална хиргургия

XV МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО
КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ

<div class="video" style="width: 612px; height: 344px; text-align: center; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><iframe frameborder="0" scrolling="no" seamless="seamless" webkitallowfullscreen="webkitAllowFullScreen" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" allowfullscreen="allowfullscreen" id="okplayer" width="612" height="344" src="https://www.youtube.com/embed/9J1qMVMSVFU?autoplay=1&loop=1&hd=1&controls=0&showinfo=0&modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 612px; height: 344px;"></iframe></div>

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

Първа клиника по хирургия