Изберете страница

Уважаеми колеги,

Имам честта и удоволствието да Ви поканя на ХV международен конгрес по колоректална хирургия, който ще се проведе в периода 5 – 8 октомври 2017 г. в гр. Варна, к-кс Златни пясъци, хотел “Адмирал”, България.

Клиниката по колопроктология към Катедрата по обща и оперативна хирургия, Медицински университет – Варна, е организирала до момента четиринадесет национални конференции по колопроктология с международно участие, провеждащи се през две години. Тези срещи са допринесли значително за прогреса в интердисциплинарната сфера на колоректалната хирургия. Иновациите в транслационната и персонализирана медицина трябва да намерят своето отражение в съвременната колоректална хирургия.

Петнадесетият конгрес по колоректална хирургия е продължение на Конференцията по колопроктология и ще запази най-добрите практики и традиции.

Искрено вярвам, че в прекрасния град Варна ще имаме възможността да споделим опит и да дискутираме най-иновативните идеи, изправяйки се пред предизвикателствата на новото хилядолетие. Без съмнение ползотворната комуникация по време и след срещата ще допринесе за успешното развитие на международното сътрудничество.

Очаквам Ви с нетърпение във Варна!

Проф. д-р Кр. Иванов, д.м.н
Председател на Международния
конгрес по колоректална хиргургия

XV МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО
КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ

[flipbook pdf="http://gisurgery.bg/pr/programa-fin.pdf"]

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

Първа клиника по хирургия