Изберете страница

График за обучението по хирургия – КООХ, 6 етаж

Съгласно Заповед № Р-100-64 от 04.02.2021 година на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов, учебният процес се осъществява по график обявен от Учебен отдел на МУ-Варна Провеждането на лекциите и упражненията по хирургия за студентите от 3 и 5 курс ще се...