Изберете страница

Д-р Димо Димов

Д-р Димо Георгиев Димов  

E-mail: dimo_dimow@abv.bg 

Сл. тел:052 978 537

БИОГРАФИЯ
Д-р Димо Георгиев Димов е ординатор-хирург към Първа клиниката по хирургия. Следва Медицина в Медицински университет – Варна. Дипломира се през 1987 год. Започва своята клинична практика, като ординатор в хирургично отделение в Районна болница в гр. Тутракан. Специализира Обща хирургия в Първа клиника по хирургия в Окръжна болница гр. Варна. След придобиване на специалност по обща хирургия през 1991 година, д-р Димо Димов практикува последовател в болниците в гр. Тутракан и гр. Балчик. В МБАЛ – Балчик е назначен на поста завеждащ отделение по хирургия. През 1996 год. и 2002 год. специализира последователно висцерална и миниинвазивна хирургия и травматология в кантонна болница Цуг, Швейцария, като с това придобива сертификати удостоверяващи провоспособността му да извършва тези методи на лечение. От 2007 година е част от екипа на Първа Клиника по Обща и Оперативна хирургия на УМБАЛ “ Св. Марина“.

Владее отлично руски и немски език.

Основните направления и интереси  са насочени към заболяванията на дебелото черво (ракови, доброкачествени и възпалителни), ендоскопската диагностика, както и заболявания на хепатобилиарната система. 

 
ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ
  • Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – хранопровод, стомах, дуоденум.
    • Язвена болест на стомаха и дуоденума и нейните усложнения – пилорнастеноза и др.
    • Ендоскопско лечение на стеснения на хранопровода
    • Спешни състояния изискващи едноскопско лечение
    • Варици на хранопровода
  • Заболявания на долния гастроинтестинален тракт – тънки и дебели черва, проктология
    • Рак на дебелото и правото черво
    • Дивертикули на дебелото черво
    • Интраабдиминални абсцеси
    • Тумори на тънките черва
    • Хемороиди
    • Анални фисури
    • Анални фистули
  • Жлъчно-чернодробна хирургия
    • Камъни на жлъчния мехур (калкулозенхолецистит)
    • Камъни на жлъчните пътища (холедохолитиаза)
  • Хернии на коремната стена
    • Ингвинални хернии
    • Следоперативни хернии
    • Рецидивни хернии     
  • Хирургични заболявания на слезката
  • Ретроперитонеални тумори
  • Спешна хирургия
  • Заболявания на кожата и кожните придатъци
  • Пилонидални кисти
Член на:
  • Българското хирургическо дружество (БХД)
  • Съсловната организация на хирурзите в България
  • Съюза на учените в България
  • Български Лекарски съюз