hand-of-hopeОтделение по детска хирургия към МБАЛ „Св. Марина”-Варна обслужва детското население в района на североизточнаБългария. Отделението е създадено през 2006 година с трима лекари със специалност, като в момента в него работят двама лекари със специалност и двама специализанти. Те са едни от най-опитните, с най-голям хирургичен стаж и притежават отлична квалификация. През последната година се обслужват както планови така и спешни хирургични случаи.
В отделението се извършват диагностични процедури и средни и големи по обем операции на деца от новородени до 18 годишна възраст. В новорожденската възраст се извършват следните операции – вродена чревна непроходимост; детска гръдна хирургия- хранопровод, бял дроб; операции на меките тъкани за вродени аномалии. Рутинно се оперират хернии на предна коремна стена, хирургия на външни полови органи, възпалителни лицево-челюсни заболявания, ехинококоза на черен дроб и бял дроб и в пълен обем операции хранопровод, стомах, дуоденум, тънки и дебели черва. 

Детскохирургичното отделение представлява сектор в клиниката по Обща и оперативна хирургия и до момента ползва базата на хирургичните и детски отделения в МБАЛ „Св. Марина”. За да отговори на нарастващите нужди на детското здравеопазване в района в момента се изгражда ново детско хирургично отделение с автономна стационарна база и собствен реанимационен сектор, което ще подобри значително следоперативните резултати особено в новорожденческа възраст. 

В момента отделението е база за провеждане на следдипломна специализация по детска хирургия. В стратегията за развитие на отделението в съображение влиза необходимостта от профилиране на специалистите в самостоятелни звена
  • хирургия на новороденото
  • гръдна хирургия
  • жлъчночернодробна хиургия
  • проктология
  • детска урология
  • неврохирургия
  • ортопедия