Изберете страница

д-р Борис Андонов

д-р Борис Венциславов Андонов
 
 
E-mail: boris_andonovv@yahoo.com
Биография

Д-р Борис Венциславов Андонов е роден през 1988г. в Сандански. Завършва с отличие езикова гимназия в родния си град.  През периода 2009 г. – 2015 г. следва медицина в Медицинска университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна. След завършването си започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛ “Св. Марина” гр. Варна като лекар- специализант. Зачислява докторантура към Катедра по обща и оперативна хирургия същата година. През 2016 г. получава приза “Лекар на годината” в категория “Ти си нашето бъдеще” на Регионална колегия- Варна към Български лекарски съюз.

 

Публикации

Има повече от 30 научни разработки в областта на коремната хирургията, изнесени на регионални, национални и международни медицински форуми. През 2012г. получава признанието на кмета на Варна, който му връчва грамота за „Цялостен принос в развитие на научно – изследователската дейност в МУ – Варна“.  

 

Член на
Членува в Български Лекарски съюз.