Изберете страница

д-р Борис Андонов

д-р Борис Венциславов Андонов
 
 
E-mail: boris_andonovv@yahoo.com
Биография

Д-р Борис Венциславов Андонов е роден през 1988г. в гр. Сандански. Завършва с отличие езикова гимназия в родния си град.  През периода 2009 г. – 2015 г. следва медицина в Медицинска университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна. След завършването си започва работа в Първа клиниката по хирургия на УМБАЛ “Св. Марина” гр. Варна като лекар- специализант. Зачислява докторантура към Катедрата по обща и оперативна хирургия същата година. През 2020 след проведен конкурс е назначен, като редовен асистент към катедрата по обща и оперативна хирургия.

През 2012г. получава признанието на кмета на Варна, който му връчва грамота за „Цялостен принос в развитие на научно – изследователската дейност в МУ – Варна“, като през същата година получава националния приз “Студент на годината” организиран от НПСС .През 2015 награден с почетен знак със синя лента от МУ-Варна по повод цялостен принос за развитието на активното студентско самоуправление в универистета. През 2016 г. получава приза “Лекар на годината” в категория “Ти си нашето бъдеще” на Регионална колегия- Варна към Български лекарски съюз.  

Специализации

Специализации и курсове в чужбина: 2018, 2019 Hands-On Cadaver Courses on Second and Third Swiss Hernia Days, Basel Switzerland 2019 Basic Open and Laparoscopic Surgery, Davos Switzerland 2019 Hernia Compact Hands-on Cadaver Course Hamburg, Germany 2019 Participant at 40Th EHS МEETING, Hamburg Germany 2019 Davinci XI Robotic Surgery IRCAD, Strasburg France 2020 MasterClass Inguinal Hernia Surgery Cluj-Napoca, Romania

 

Публикации

Има повече от 30 научни разработки в областта на коремната хирургията, изнесени на регионални, национални и международни медицински форуми. 

 

Член на
Членува в Български Лекарски съюз, Българско хирургическо дружество и European hernia society.