Изберете страница

Доц. д-р Антон Тонев, дм

Доц. д-р Антон Йорданов Тонев, д.м.
 
 

Биография

През 2009 г. след спечелен конкурс е назначен като редовен асистент в Катедра по обща и оперативна хирургия към медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

През 2013г. защитава дисертационен труд на тема „Комплексен подход заоткриване, стадиране и ендоскопско радикално лечение на ректални аденоми и ранни аденокарциноми” и придобива образователно-научна степен „Доктор”.

През 2015 г. става административен асистент към Катедра по “Обща и оперативна хирургия”.

През 2016 г. печели конкурс за придобиване на академична длъжност “Доцент”.

Преподава „Пропедевтика на хирургията” и „Клинична хирургия”- лекции и упражнения на студенти по медицина– българоезично обучение и студенти по медицина – англоезично обучение.

Специализирал е:

 • висцерална хирургия в Аугсбург, Германия;
 • ендоскопска и мини-инвазивна хирургия в Франкфурт, Германия,
 • ендоректална мини-инвазивна диагностика и хирургия, Сеул, Южна Корея;
 • микро хирургия на ректум в Форт Лодърдейл, САЩ;
 • мини-инвазивна и ендоскопска хирургия на хепатобилиарната система – Амстердам, Холандия;
 • ехо-ендоскопия – Париж, Франция.

 

Извършва: 

 • 3D (три-измерна) Лапароскопска (безкръвна) резекция/отстраняване на дебело и право черво (виж тук);
 • 3D Лапароскопска (безкръвна) операции при слабинни и пъпни хернии (виж тук);
 • Ендоскопска (неоперативна) екстракция на конкремент (камък) от жлъчните пътища (ERCP) (виж тук);
 • Мини-инвазивна хирургия на ректум и анален канал – ранни карциноми,полипи, хемороиди, фисури (виж тук);
 • Ендоскопска ендоехография на горен и долен отдел на гастроинтестинален тракт;
 • 3D Лапароскопска (безкръвна) операция за отстраняване на жлъчен мехур (виж тук).

 

Публикации

Научната му дейност е представена от 198 научни статии и съобщения в страната и чужбина, от  които 47 в пълен обем, 16 публикувани в суплементи на списания, 122 участия с доклади на научни форуми като активен участник, провеждани в Румъния, Сърбия, Турция, Египет, Тайланд, Гърция, САЩ, Русия, Холандия. Сингапур, Личният му impact factor е 52, а общият – 89. Цитиран от 43 автори от страната и чужбина.

 

Научни публикации

 

Член на

 • Членува в Български лекарски съюз;
 • Българско хирургично дружество;
 • Съюз на учените в България.