Изберете страница
Доц. д-р Илко Тодоров Плачков, д.м.
 
 

Биография

Роден 26.06.1960 г. в гр. Добрич. Завършил средно образование – Първа езикова гимназия     гр. Варна с немски език. Завършил висше образование през 1988 г. в МУ – Варна. През 1989 – 1992 г. работил в дивизион подводници – началник медицинска служба. От 1992 г. до 2009 г. работи във Военноморска болница гр. Варна, като старши ординатор, началник отделение по септична хирургия, началник оперативно отделение, началник отделение по Коремна хирургия. От 2010 г. е лекар хируг – хонорован асистент във Втора клиника по хирургия на МБАЛ “Света Марина” – Варна. Защитил дисертация на тема ,,Торакоскопска спланхницектомия за контрол на болката при нерезектабилни супрамезоколични неоплазми” през 2007 г. От 2012 г. е доцент към Катедрата по хирургични болести. Научни интереси към жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия, лапароскопската хирургия и хирургичния контрол на болката. Участва активно в международни и Български национални конференции.

   

  Публикации

  Публикации – 45 в български и чуждестранни списания. Три съавторства към учебници по медицина. Магистър по здравен мениджмънт от 2009 г.


  Научни публикации

   

  Член на

  • Български лекарски съюз; (БЛС)
  • Българско хирургично дружество; (БХД)
  • Съюз на учените в България.​ (СУБ)
  • От 2012г. е член на IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists).