Изберете страница

Гл. ас. д-р Пламен Кокенски, дм

Гл ас. д-р Пламен Христов Кокенски, дм
 
Биография

Роден е на 25.08.1953г. в гр. Велико Търново. Средно образование завършва в Първа езикова гимназия с преподаване на английски език през 1972г., а висшето във ВМИ-Варна през 1980г. След три годишен трудов стаж като анестезиолог в Районна болница гр. Кубрат започва работа в обща и детска хирургия на МБАЛ „Св. Анна“ до 2005г., след което се премества в МБАЛ „Св. Марина“ и към момента е завеждащ Детско хирургическо отделение. Защитава степен – кандидат медицински науки през 1988г. в град Киев, Украйна, а по-късно полага успешно изпити за специалности по Обща хирургия през 1992г. и Детска хирургия през 1994г.

 
 
Публикации
Взема участия в многобройни хирургически научни форуми и конгреси с повече от 30 доклада и научни съобщения. Повишава своята квалификация и познания по детска хирургия с участия в курсове под ръководството на Cornell University гр. Залцбург, Австрия, и Insel Spital в гр. Берн, Швейцария. Главен асистент в катедра КООХ.
 
Член на
Член е на Българското хирургическо и детско хирургическо дружества